Arbeidserfaring, utdanning/kurs og utvikling

Min store lidenskap i livet er program­mering, grafisk design og IT generelt. Da er jeg jo heldig å ha hobbyen min som jobb.

Jobber i dag for Pictura Norman på NAV-tiltak, der jeg jobber i et fagmiljø innen grafisk design. Målet er å få en god referanse og gå på kurs som øker kompetansen innen web- og grafisk design.

Hos Pictura jobber jeg mest med å lage en designmanual. Den lager jeg i InDesign. Et eksempel på en god designmanual er "Statens vegvesens designmanual".

Arbeidserfaring

Grafisk- og web-design

Har de siste 10 årene har jeg brukt mye tid til å lære meg web- og grafisk design og har god erfaring med Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator.
Database og programmering

Jeg har vært heldig å fått være med på å bygge opp to store databaser i Norge

Bedriftsdatabasen og
Trumfkortet
Instruktør

Jobbet som instruktør innen IT for NAV, Ringnes og Oslo kommune.
IT-koordinator

I tillegg til jobb, så er jeg IT-koordinator i Ryggforeningen Nedre Romerike. Ansvarlig for brosjyrematriell, webside og kurs.

Utdanning og kurs
Mens jeg er på arbeidstrening skal gå en del kurs. Har akkurat blitt ferdig med Grunnkurs InDesign og planlegger videre å øke kompetansen innen grafisk design (typografi - fargesammensetning - Layout og komposisjon).

Utvikling, delmål og mål
Jeg har en del mål og delmål jeg ønsker å oppnå. Jeg er nå i arbeidstrening for Pictura og skal ta de kursene som er mulig å ta. Sluttmålet kan jo være å få en 100% stilling innen grafisk design, et annet er å starte eget firma. Vi får se hva som skjer...